• หาดบ้านกรูด

  ทะเลสวย น้ำใส หาดทรายขาว อากาศสดชื่น และยังเงียบสงบ นี่แหละสวรรค์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริง... Read more
 • พระนครศรีอยุธยา

  เที่ยวเมืองเก่า บอกเล่าประวัติศาสตร์ อย่าพลาดตลาดน้ำอโยธยา.. Read more
 • Garden by The Bay

  เที่ยวสิงคโปร์ ชมความงามของสวนขนาดใหญ่ .. Read more
 • ภูทับเบิก...ดอยกะหล่ำปลีโลก

  ภูทับเบิกเป็นแหล่งปลูกกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภูเขาหลายลูกเต็มไปด้วยต้นกะหล่ำปลี ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็เห็นแต่ไร่กะหล่ำปลีสีเขียวๆ มองแล้วสบายตาที่สุด... Read more
 • หมู่เกาะพีพี

  ล่องเรือจากภูเก็ตเที่ยวเกาะพีพี .. Read more

เปิดโรดแม็ปยุทธศาสตร์ชาติด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรพอดี บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว


ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดโรดแม็ปยุทธศาสตร์ชาติด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรพอดีบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วางโรดแม็ป  พัฒนาสิ่งแวดล้อม ทางบก น้ำ และอากาศ สร้างสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เทียบมาตรฐานสากล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรองรับการใช้งานไม่ให้เกินขีดความสามารถ

ศาสตราจารย์ธนวัฒน์ จารุพงศ์สกุล ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ขอบเขตงานค่อนข้างใหญ่ ครอบคลุมพื้นดิน ใต้ดิน น้ำทะเล และอากาศ ที่ผ่านมาได้เข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการปฏิรูปด้านพลังงาน มีการประชุมกลุ่มย่อยกับเยาวชนร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฟังความคิดเห็นเยาวชน และได้นำร่างยุทธศาสตร์เราไปให้องค์กรระหว่างประเทศ 17 องค์กรดูว่าสิ่งที่เรากำลังจะเดินไปเรื่องสิ่งแวดล้อม องค์กรระหว่างประเทศคิดอย่างไร เพื่อนำมาประมวลผล

            สิ่งที่คณะกรรมการฯเป็นห่วงมาก คือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้แล้วหมดไป สร้างขึ้นลำบาก ถ้าดูจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนที่ 1 ตอนนั้นคนไทยมีประมาณ 20 ล้านคน ตอนนี้มี 60 กว่าล้านคนมาใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น และปีที่แล้วคนมาเที่ยวเมืองไทย 35 ล้านคน คาดการณ์ว่าการเติบโตของการท่องเที่ยวแบบนี้คนจะมาใช้ทรัพยากรกับเรา 50-70 ล้านคน หนีไม่พ้นแน่นอน เป็นโจทย์ที่ยากและเรื่องการสร้างการเติบโตและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ประเทศไทยต้องทำ

คณะกรรมการฯ มองว่าต้องสร้างการเติบโตร่วมกันบนเส้นทางสีเขียวภายใต้คอนเซ็ปท์ Inclusive Green Growth จะทำอย่างไรในเป้าหมาย 3 ด้าน 1.อนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ส่งต่อคนรุ่นต่อไป  2.ทำอย่างไรเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่เสียไปให้กลับมาเติบโตบนสังคมเศรษฐกิจที่เรากำลังมุ่งเป้าให้สอดคล้องกัน และ 3.การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรไม่ให้เกินขีดความสามารถธรรมชาติที่มีอยู่  

            ศาสตราจารย์ธนวัฒน์ กล่าวอีกว่า คณะกรรมการฯได้วางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมออกมาเป็น 6 เป้าหมาย 1.การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มองมิติบนบกทรัพยากรบนบก 2.สร้างการเติบโตสิ่งแวดล้อมบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 3.การสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 4.การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตร และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ผ่านมามีปัญหาหลายด้าน เพราะมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจแต่ไม่ดูความเหมาะสม เช่นพื้นที่เหมาะทำการเกษตรอย่างอยุธยา แต่กลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม ก็เกิดปัญหาที่เราก็แก้ไม่ได้ 5.ฐานการพัฒนาเรื่องความมั่นคง น้ำ พลังงานอาหาร เกษตรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมิติพื้นฐานแต่ก่อนแยกกันแต่ในอนาคตต้องเชื่อมโยงกัน และ 6.ทำอย่างไรเพื่อยกระดับกระบวนทัศน์ประเด็นใหม่ๆ ในอนาคต เช่น เรามีพื้นที่ทะเล 2 มหาสมุทร สามารถเชื่อมโยงสู่การเป็นมหาอำนาจทางทะเลได้จาก 2 มหาสมุทรได้หรือไม่

ที่ผ่านมาเราดูแต่ละภาคส่วนเรื่องเกษตร อุตสาหกรรม GDP ขึ้นทีละนิด ถ้าเราปรับกระบวนทัศน์เป็นภาพใหญ่ การสร้างความเติบโตบนสังคมเศรษฐกิจดี ทำไบโออีโคโนมี่ การผลิตน้อยแต่ราคาสูง เช่น สมุนไพร กัญชา กัญชง กระท่อม เหล่านี้เป็นยาถ้าพัฒนาได้มูลค่าเพิ่มสูง แต่เราต้องแก้กฎหมาย สิ่งสำคัญเราต้องวางการพัฒนาเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ประเด็นที่ 1. ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม แม่น้ำลำคลองต้อง  สีเขียว เราพยายามผลักดันให้พื้นที่สีเขียวได้ 40% ในอดีต ในอนาคตต้องเป็น 55% เป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติและเป็นพื้นที่ป่าเศรษฐกิจด้วย ประเด็นที่ 2 การสร้างการเติบโตบนฐานทะเล ปัญหาขยะลงสู่ทะลต้องลดน้อยลง เรื่องการแก้ปัญหาพื้นที่กัดเซาะ เราอาจต้องทำผังทะเลเพื่อให้รู้พื้นที่ทะเลของจริง มีอะไรในทะเลมีทรัพยากรมหาศาล ไบโออีโคโนมี่ทางทะเล เสาะหาสิ่งน้อยๆ มาทำยา

ประเด็นที่ 3. เรื่องอากาศ การปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทุกวันนี้เราใช้ที่ 20% การวางโครงสร้างพื้นฐานไม่วางถนนไปกีดขวางทางน้ำ เราต้องเอาแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ประเด็นที่ 4.มองทั้งระบบเรื่องของผังภูมินิเวศน์ การจัดการมลพิษทั้งหมด ทำเรื่องขยะให้เป็นศูนย์ เรื่องฝุ่นละอองที่มีปัญหาอยู่ต้องแก้ไข สุดท้ายความมั่นคงของน้ำมาตรฐานนานาชาติอยู่ที่ 80% ตอนนี้เรามีคะแนนความมั่นคงของน้ำอยู่ที่ 54% อนาคตอาจต้องบูธไปถึง 80%

------------------------------------------------------------------

ขอเชิญทุกท่านร่วมกันตอบแบบสอบถาม ททท.รับบัตรสตาร์บัคส์ ฟรี !!ขอเชิญทุกท่านร่วมกันตอบแบบสอบถามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสินค้าของที่ระลึก และของฝากตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

ผู้ที่ร่วมตอบแบบสอบถามลุ้นรับฟรีบัตร STARBUCKS CARD มูลค่า 200 บาท จำนวน 20 รางวัล
คลิกตอบแบบสอบถามได้ที่ลิงค์นี้ http://bit.ly/2wAw2el

**หมดเขต 10 กันยายน 2560**


5 ที่พักชะอำ ฟินๆ ติดทะเลพาครอบครัวไป Slow Life กันเถอะ!


มาหลีกหนีความวุ่นวายและชีวิตที่เร่งรีบกันสักวันสองวัน แล้วหลบไปพักผ่อนใช้ชีวิต Slow Life กับครอบครัวกันที่ชะอำกันสักคืนสองคืนดีกว่า ทะเลในแถบชะอำนั้นเดินทางง่าย ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ แถมยังมีที่พักชะอำติดทะเลสวยๆ ให้ได้เลือกพักเพียบเลยด้วย และวันนี้เราก็มี 5 ที่พักสุดฟิน สำหรับการพักผ่อนเติมพลังในวันหยุดของคุณมาแนะนำกัน ไปดูกันเลยกว่าว่ามีที่ไหนเข้าตากันบ้าง

1. Tara Mantra Cha-am

ขอบคุณภาพจาก : http://www.taramantra-chaam.com


Tara Mantra Cha-am เป็นรีสอร์ทชะอำที่ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอล เน้นการใช้สีโทนอบอุ่นและเป็นธรรมชาติ อยู่ห่างจากชายหาดเพียง 5 เมตรเท่านั้น คุณและครอบครัวสามารถ Slow Life นั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นริมสระน้ำ ที่มีมากถึง 3 สระด้วยกัน ซึ่งจะไล่เรียงตามความสูงของพื้นที่ สระชั้นบนสุดนั้นสามารถมองเห็นชายหาดสวยๆ ของเมืองชะอำได้เป็นอย่างดี ห้องพักของที่นี่มีหลายแบบให้เลือก สามารถรองรับรูปแบบการเข้าพักได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก ครอบครัว รวมถึงเพื่อนฝูงที่มากันเป็นกลุ่ม

ราคาเริ่มต้น : 2,2xx บาท
ที่อยู่ : 225/99 ถนนเลียบชายหาด ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
เบอร์โทร : 032-433-999

2. Bluemoon Hotel Cha-am

ขอบคุณภาพจาก : https://www.facebook.com/bluemoon.chaam


Bluemoon Hotel อีกหนึ่งที่พักที่น่าสนใจสำหรับทาสหมา ทาสแมว เพราะที่นี่เค้าต้อนรับสัตว์เลี้ยงให้เข้าพักได้ด้วย อยู่ห่างจากชายหาดเพียงแค่ 200 เมตรเท่านั้น หากเข้าพักที่นี่คุณจะได้ชิลไปกับการตกแต่งสไตล์ลอฟท์เท่ๆ ถูกใจวัยรุ่น พร้อมโดดน้ำลงสระว่ายน้ำกลางแจ้งจากห้องพักชั้น 1 ที่เป็น Pool Access ทั้งหมด พร้อมจักรยานให้ยืมปั่นฟรีจากที่พักไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ด้วย

ราคาเริ่มต้น : 1,7xx บาท
ที่อยู่ : 263/181 ซ.ชะอำใต้ 4 ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
เบอร์โทร : 097-272-4814

3. Chaamaran
ขอบคุณภาพจาก : https://www.facebook.com/Chaamaran


รีสอร์ทชะอำสไตล์บูติกแห่งนี้ มีจุดเด่นตรงที่มีประภาคารสูงกว่า 23 เมตร สูงเด่นอยู่กลางรีสอร์ท ที่สามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อชมวิวพระอาทิตย์ตก และถ่ายภาพวิวสวยๆ ได้ ที่นี่จะมีห้องพักหลายสไตล์ให้เลือก ชิคที่สุดจะเป็นห้องพักแบบตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งสามารถเลือกได้ทั้งวิวสระว่ายน้ำหรือวิวทะเล หากต้องการพักผ่อนแบบ Slow Life ต้องเลือกเข้าพักห้อง Star Bath Luxury Suite ที่อยู่ชั้น 4 เป็นห้องกว้างพร้อมอ่างจากุซซี่ให้คุณแช่น้ำไปพร้อมๆ กับชมวิวทะเลแบบพาโนราม่า

ราคาเริ่มต้น : 9xx บาท
ที่อยู่ : ซ.ร่วมจิต ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
เบอร์โทร : 032-472-452

4. Vann Hua Hin Resort

ขอบคุณภาพจาก : http://www.vannhuahin.com


อีกหนึ่งที่พักชะอำ Vann Hua Hin Resort ตกแต่งให้อารมณ์เหมือนพักผ่อนอยู่บ้าน เรียบง่ายแต่อบอุ่น ในแนวคิด The Best Holiday Home Resort นอกจากการบริการที่มอบความพิเศษให้กับผู้เข้าพักแล้ว ทางรีสอร์ทยังคัดสรรข้าวของเครื่องใช้ให้กับห้องพักทั้ง 11 ห้องอย่างพิถีพิถันและใส่ใจทุกรายละเอียด นอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันแล้ว ยังมีสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดใหญ่ใจกลางรีสอร์ทให้เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานอีกด้วย

ราคาเริ่มต้น : 2,7xx บาท
ที่อยู่ : 330 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
เบอร์โทร : 032-470-624

5. Baan San Kraam Hua-Hin by FAVSTAY


Baan San Kraam Hua-Hin by FAVSTAY เป็นคอนโดติดทะเลหัวหิน พร้อมกับทำให้คุณรู้สึกเข้าถึงทะเลมากขึ้นอีก ด้วยสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือขนาดใหญ่ที่เชื่อมกันไปทุกอาคาร ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบคือ Seaspace Design และการตกแต่งด้วยสไตล์ Modern Nautical ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากใบเรือ พร้อมระเบียงห้องที่โค้งเหมือนเกลียวคลื่น เรียกว่าได้อารมณ์ทะเลแบบสุดๆ ไปเลย

ราคาเริ่มต้น : 2,9xx บาท
ที่อยู่ : 1359 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
เบอร์โทร : 083-319-1000

ทั้ง 5 ที่พักชะอำที่แนะนำนี้ เรียกได้ว่าตอบโจทย์การพักผ่อนแบบ Slow Life อย่างแน่นอน หากสนใจจองห้องพักสักคืน สามารถคลิกจองได้ง่ายๆ พร้อมราคาสุดพิเศษกับ Traveloka ราคาจ่ายเท่าที่เห็น และอาจจะลดแล้วลดอีก หากจองในช่วงโปรโมชั่น ที่สำคัญไม่มีบัตรเครดิตก็จองได้ จ่ายได้หลายช่องทาง พร้อมแล้วก็จองเลย >คลิก<

เขาใหญ่ / KhaoYai

เย้ๆๆ!! สวัสดีทุกคนค่ะ... ทริปนี้พวกเราดีใจได้กลับมาเที่ยวเขาใหญ่กันอีกครั้ง อย่างที่เคยบอกไปว่าถ้ามีช่วงวันหยุดสั้นๆ หรือแค่เสาร์อาทิตย์ และไม่อยากขับรถไกลมาก แน่นอนว่าเขาใหญ่ จ.นครราชสีมาเป็นตัวเลือกที่ดีค่ะ ไปได้ง่ายๆ ทั้งรถส่วนตัวและรถโดยสารสาธารณะ แถมอากาศก็เย็นสบายตลอดทั้งปี และยังมีที่เที่ยวฮิปๆ ให้เลือกอีกเพียบโรงแรมระพีพรรณ วิลล์ / Rapeepan Ville Hotel


สวัสดีจ้าาา... อากาศร้อนๆ แบบนี้แอบหนีไปนอนที่บูติค โฮเท็ล น่ารักๆ ในตัวเมืองอุบลราชธานีกันดีกว่า สำหรับ โรงแรมระพีพรรณ วิลล์ ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเหมือนคนในครอบครัว ผู้เข้าพักจะได้รับความอบอุ่นสะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านตัวเอง เป็นห้องพักรวมอาหารเช้าแบบบบุฟเฟต์แสนอร่อย ที่สำคัญคือการเดินทางที่แสนสะดวก ไม่ว่าจะมาทำธุระหรือท่องเที่ยว เพราะอยู่ใจกลางเมือง ห่างจากสนามบินเพียง 15 นาทีเท่านั้น N2Trip ลองมาพักแล้ว จะเป็นยังไง เลื่อนลงไปดูกันได้เล้ยยย......


ตำโขยก

ร้านอาหารอีสาน ตำโขยก ร้านส้มตำย่านพัฒนาการ อาหารอีสานรสแซ่บสูตรตำแหล รสชาติจัดจ้าน แซ่บอร่อย การรันตีโดยคุณ เอ ศุภชัย ซึ่งเป็นเพื่อนเจ้าของร้าน โดยร้านตำโขยกเปิดที่นี่เป็นสาขาแรก อยู่ในซอยพัฒนาการ 53 หรือ หมู่บ้านเมืองทอง 2 ค่ะ ร้านเป็นตึกแถวสองห้องติดกัน สามารถจอดรถได้ริมถนนหน้าร้าน สังเกตุได้จากป้ายสีส้มเด่นชัดเจน


แซ่บแน่ / Zap Nae

มื้อกลางวันสำหรับชาวออฟฟิศหลายๆ คนส่วนใหญ่มักเป็นอาหารที่หาทานง่าย รวดเร็ว แต่ก็มีหลายครั้งที่รวมกลุ่มกันตระเวนหาร้านส้มตำเจ้าอร่อย เพราะอาหารอิสานก็เป็นเมนูโปรดของหลายๆ คนอยู่แล้วใช่มั้ย N2Trip ก็มีมาแนะนำอีกแล้วค่ะ วันนี้ขอพาไปกินที่ร้านแซ่บแน่ สาขา เดอะ ซีน (The Scene) อยู่ที่ย่านทาวน์ อิน ทาวน์นี่เอง แถวนี้เป็นแหล่งรวมออฟฟิศชิคๆ เยอะซะด้วย มาดูกันว่าอาหารที่ร้านจะอร่อยแค่ไหน มาลองพร้อมกันเลย (พิกัด GPS : 13.772878, 100.609680)


Singapore Botanic Gardens

โปรแกรมเที่ยวสิงคโปร์ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมี Singapore Botanic Gardens อยู่ด้วยสักเท่าไหร่ วันนี้เราลองมาทำความรู้จักกับสวนสาธารณะแห่งนี้กันนะคะ มาดูว่าข้างในมีอะไรน่าสนในบ้าง เผื่อรอบหน้ากลับไปเที่ยวสิงคโปร์อีก จะได้แวะเข้าไปเดินเล่น สูดอากาศดีๆ กัน (พิกัด GPS : 1.306973, 103.818795)

Nassim Gate

แสนแซ่บ / Sansab

วันนี้ N2Trip ขอเพิ่มทางเลือกให้กับผู้หลงรักอาหารรสแซ่บ ด้วยร้านอาหารไทย-อีสาน ชื่อเท่ๆ ว่า แสนแซ่บ ที่ตั้งชื่อให้สอดคล้องกับคลองแสนแสบที่ทุกคนรู้จักกันดี ถือว่าตั้งชื่อได้เก่ไก๋น่าดูเลยนะคะ วันนี้จะพาไปชิมกันที่สาขา The Nine พระรามเก้า อยู่ที่ชั้นสอง ตามมาเลย (พิกัด GPS : 13.741462, 100.625173)กาญจนบุรี / Kanchanaburi

หลบหนีความแออัดในเมืองหลวงที่มีการจราจรติดขัด วันนี้ N2Trip พาออกมาเที่ยวกันที่จังหวัดกาญจนบุรี อีกหนึ่งจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย การเดินทางมาเที่ยวก็สะดวกสบาย ขับรถจากกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร เราใช้เส้นทางกรุงเทพฯ - พุทธมณฑล - นครปฐม - กาญจนบุรีค่ะ เพราะเส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่หลายคนคุ้นเคย สั้นที่สุด และง่ายที่สุด แต่ถ้าใครไม่ได้ขับรถ ก็มีให้เลือกทั้งรถทัวร์ / รถตู้ หรือจะใช้บริการรถไฟ ก็แนวดีนะคะ ถึงช้าหน่อยแต่ก็ได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่เป็นธรรมชาติสองข้างทาง รวมทั้งรถไฟยังผ่านจุดท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆ อีกด้วย


สบายแอทกาญจน์ / Sabai@Kan Resort

สบายแอทกาญจน์รีสอร์ท รีสอร์ทเปิดใหม่ สไตล์บูติก ตกแต่งน่ารักอย่างลงตัว พร้อมความสะดวกสบายครบครันได้มาตรฐาน ที่สำคัญมีฟรี Wi-Fi Internet แบบไม่จำกัด การเดินทางก็สะดวกสบาย ตั้งอยู่ในตัวเมืองกาญจนบุรี ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ อย่างสะพานข้ามแม่น้ำแคว และตลาดพลอยด้วยนะคะ เรียกว่าเดินไปเที่ยวได้สบาย.. (พิกัด GPS: 14.039226, 99.511734)


เขาโทนริเวอร์วิวรีสอร์ท / Khaothone River View Resort

วันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศกันที่ เขาโทนริเวอร์วิวรีสอร์ท อยู่ที่ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ที่พักบรรยากาศส่วนตัว สงบเงียบ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ติดกับแม่น้ำแควน้อย บริเวณรีสอร์ทโอบล้อมไปด้วยภูเขา ทำให้อากาศบริสุทธิ์ และเย็นสดชื่น มีทุ่งหญ้าสีเขียวสบายตา ที่สำคัญคืออยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ด้วยค่ะ (พิกัด GPS : 14.231932,99.035956)